Sprog
Søg

Forside / Helselitteratur / Alternativ cancer treatment in Norway

Alternativ cancer treatment in Norway

En kommentar til en norsk undersøgelse der konkluderer at nordmænd der benytter alternativ behandling mod kræft har en øget dødelighed.

Kommentar:
I en artikel offentliggjort i Jyllandsposten 6. marts i år under den dramatiske overskrift ” Alternative kræftkure øger dødelighed” refereres der til en mindre norsk undersøgelse offentliggjort i Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Her fremgår det bl.a. at norske kræftpatienter der anvender alternativ behandling har 30 pct. højere risiko for at dø end patienter der får den traditionelle behandling.
På et område adskiller norske kræftpatienter sig ikke fra danske. De bruger i stor udstrækning både livrem og sele. Dvs. at mange af de kræftpatienter der siger ja til lægernes konventionelle kræfttilbud benytter samtidig de alternative præparater de nu engang kan få fat på og som de nærer en vis tillid til. Lægerne får sjældent noget at vide om dette, men de eventuelle gunstige virkninger af de alternative medikamenter vil naturligvis manifestere sig i de statistikker der måler behandlingseffekten, dvs. overlevelsestiden.
På et andet område er der større forskel på de muligheder for alternativ behandling som er tilgængelig for hhv. norske og danske kræftpatienter. Det har den enkle, men sørgelige årsag at de norske sundhedsmyndigheder ikke tillader ret mange effektive naturlægemidler at blive indført i Norge.
Der er med andre ord meget stor forskel på anvendelsen af alternativ behandling i Norge og andre lande. Danmark er ret restriktiv, men Norge er altså værre.
Man kunne godt få den tanke at hvis alternativ behandling i Norge ikke er tilstrækkelig effektiv, hvilket ikke er dokumenteret, så kunne det måske være de norske sundhedsmyndigheders egen skyld siden de ikke giver nordmændene adgang til ret mange effektive naturlægemidler.
Ref.
Poul Tvilum: Alternative kræftkure øger dødelighed. JP 6.3.2003

Shop-Produkter

Leder du efter et Shop-Produkt, kan du det søge det her: