Sprog
Søg

Forside / Helseproblemer / Tungmetalforgiftning

Tungmetalforgiftning

Tungmetaller er egentlig alle metaller med en massefylde større end jerns. I praksis er det de ikke-livsvigtige metaller, som også er giftige, dvs. aluminium, arsen, bly, cadmium, kviksølv og palladium.

Tungmetalophobning i kroppen medfører forskellige giftvirkninger hvor bl.a. vigtige enzymfunktioner ødelægges. De virker som frie radikaler og lægger derfor beslag på mange af kroppens antioxidanter.
Personer der er i underskud med vitaminer og mineraler ophober flere tungmetaller end personer, der ikke mangler vitaminer og mineraler. Tungmetaller skubber essentielle mineraler ud af deres funktioner i kroppens stofskifteprocesser. Eksempler: Cadmium skubber zink ud. Bly skubber zink og calcium ud og Arsen skubber fosfor ud. Skadevirkningerne bliver mindre når kroppens mineraldepoter er fyldt op.
Tungmetaller i miljøet er involveret i et utal af de sygdomme vi i dag benævner civilisationssygdomme, men tungmetaller er også involveret i andre alvorlige sygdomme og lidelser. Det drejer sig om depressioner og andre mentale lidelser, virus- og svampeinfektioner, autoimmune sygdomme og allergiske lidelser. Et af de mindre, men almindelige symptomer ved ophobning af tungmetaller i kroppen er kronisk træthed.

En måde at teste om en given kur øger udskillelsen af tungmetaller er at måle mængden i urinen før og under kuren. Hvis ikke urinens indhold af tungmetaller øges under kuren, er den virkningsløs.
Aluminium (Al)
Vi udsættes for mindre mængder fra aluminiumskøkkengrej, sølvpapir, bagepulver og deodoranter. Derimod kan man få større mængder ved regelmæssig indtagelse af visse medicinske præparater mod forhøjet mavesyre. Aluminium ophobes især i hjerne, skjoldbruskkirtel, lever, lunger og knogler.
Symptomerne på aluminiumsforgiftning er indlæringsbesvær, nedsat hukommelse og demens. Ophobninger forværrer knogleskørhed.
Arsen (As)
Arsen er giftigt, og arsenforbindelser er kræftfremkaldende. Arsenik er en arsenforbindelse (arsentrioxid – AsO3) der som bekendt er giftig. Metallisk arsen kan findes i nogle insekt- og ukrudtsbekæmpelsesmidler. Arsen blev tidligere benyttet til at imprægnere træ og gør det muligvis stadig i nogle lande. I naturen kan vilde svampe somme tider indeholde større mængder arsen.
Symptomerne på arsenforgiftning er træthed, hårtab, nedsat smertetærskel, betændelse i maveslimhinden, mørke hudpletter og forøget kræftrisiko.
Paradoksalt nok har arsenik - sammen med A-vitamin - vist sig at kunne hæmme tilbagefald af akut promyelocytisk leukæmi (APL).
Bly (Pb)
Bly findes i jorden langs veje forurenet af de blyforbindelser man tidligere tilsatte benzin. Her kan det optages af afgrøder. Tidligere også brugt i tryksværte, hagl, vandrør, maling og kosmetik. Bly benyttes stadig i bilbatterier og i bremsebelægninger, hvorfra det frigøres som støv. Det ophobes især i nyrer, knogler, nervesystem, røde blodlegemer og i fostre.
Symptomerne på blyforgiftning er hyperaktivitet, blodmangel, nyreskade, led- og mavesmerter. Blyforgiftning kan være involveret i intelligensnedsættelse, depression og afvigende adfærd herunder kriminalitet
Cadmium (Cd)
Cadmium er neurotoksisk, dvs. at det skader nervesystemet. Den største kilde til cadmium kommer fra cigaretrøg. Det er cadmium der giver cigaretrøg dens blå farve. Det ophobes især i lunger, lever, nyrer og knogler.
Symptomerne på cadmiumforgiftning er forhøjet blodtryk, nyreskader, indlæringsvanskeligheder, nedsat resistens overfor mikroorganismer, knogleskørhed, nedsat appetit og smagssans.
Kviksølv (Hg)
Både uorganisk og organisk kviksølv øver skade på nervesystemet, men organisk kviksølv er mest giftigt. Bakterier kan ændre uorganisk kviksølv til organisk. Den mest udbredte kilde til kviksølv i kroppen kommer fra tandamalgam som indeholder ca. 50% kviksølv. Fisk - især de fede - indeholder en del kviksølv. Nogle få vacciner er stadig tilsat spormængder af kviksølv. Det ophobes især i nervesystem, nyrer og i fostre.
Symptomer fra kviksølvforgiftninger er metalsmag i munden, koncentrations- og hukommelsesproblemer, nedsat skjoldbruskkirtelaktivitet, demens og en mangfoldighed af lidelser relateret til nervesystemet.
Palladium (Pd)
findes i bilers udstødningsgas og indgår som legering i tandproteser og i keramik-kroner. Deres indhold af palladium varierer fra 15 - 80%.
Symptomerne på palladiumforgiftning er f.eks.: Øjenproblemer, hårtab, hudproblemer, kronisk bronkitis, brændende tunge, depression, stofskifteforstyrrelser, smerter i kæber, øre og led, forstørret skjoldbruskkirtel, mave-tarm problemer ifm. nedsat leverfunktion.

Shop-Produkter

Leder du efter et Shop-Produkt, kan du det søge det her: