Språk
Sök

Första Sidan / Hälsoproblem / Herpes simplex

Herpes simplex

Smittsam kronisk virusinfektion som tillhör många virus. Det finns över 70 herpesarter. Fem av dessa är speciellt viktiga. Gemensamt för dem alla, är att virus går i ide i nervsystemet. Immunförsvaret spelar en viktig roll och utbrott bör undvikas.

De fem mest betydelsefulla herpesinfektioner för människor är:

 • Herpes simplex 1 + 2 (HSV) - Sök på Förkylningssår och Herpesgenitalis
 • Herpes zoster (VZC) - Sök på Bältros
 • Epstein-Barr virus (EBV), som ger monoucleose. Se denna.
 • Cytomegalovirus (CMV)

HSV finns i två former: HSV-1 och HSV-2. Det är HSV-1 som utvecklar så kallat förkylningssår men också herpes genitalis - utslag på könsorganen. Det är HSV-2 som är ansvarig för Herpes genitalis och visar den mest aggressiva tendens till att utveckla upprepade utbrott.
Herpes simplex
Virus, som finns i två typer: Typ 1 ger speciellt utslag på ansiktshuden och i munslemhinnan. Typ 2 ger speciellt utslag på könsorganen. Smitta sker vid direkt eller intim kontakt och vid eventuell droppinfektion.
Lokal hudinfektion som börjar med en killande, prickande, kliande eller en svidande rödaktig fläck och visar sig som en eller flera små ansamlingar av klara små, blåsor.Bildasi överhuden inom ett dygn. Strax därefter brister blåsan och efterlämnar en gulbrun skorpa som faller av. Huden under blir efter några dagar normal igen. Om såret torkar ut läker det snabbare utan ärrbildning men såret blir lätt smittat av bakterier. Blåsorna kommer för det mesta igen på samma ställe som tidigare. Hela förloppet varar ca 8-10 dagar.
De mest vanliga symtomen är ett svullet och ömt hudparti, irritation, smärtor, eventuellt temperstigning och trötthet, på gränsen till utmattning. Enstaka blåsor ger mindre obehag. Blåsklungor kan däremot vara till större besvär. I endel fall sväller lymfknutorna i närheten och blir ömma.
Man räknar med att många människor har burit herpesvirus från barndomen, utan att de har märkt det. Den aktiva varianten går i ide i smittobärarens nervsystem. Vid en nedsättning av personens motståndskraft, vandrar virus ut längs nervtrådarna och framkallar utslaget (utbrott). Infektionens förlopp brukar bli mer irriterande med åldern.
Det lyckas sällan - om överhuvudtaget - att avlägsna ett herpesvirus från organismen, då det en gång installerat sig.
Det gäller att undvika utbrott eftersom de tär på immunsystemet. Endel smittade får bara ett enkelt utbrott av herpes, medande hos andra kommer igen och igen. Män får i allmänhet fler återkommande herpesutbott än kvinnor.
Risken för upprepade herpesutbrott beror på olika former av immunförsvagning.
Immunförsvagning lan framkallas av:

 • fysisk och psykisk stress, bekymmer, sorg, trauma, vrede, av sexuella skäl- och alltså därmed ett belastat immunsystem.
 • Brist på vila.
 • Aktiv och passiv rökning.
 • Alkohol.
 • Förgiftning t.ex. på grund av amalgamfyllningar.
 • Miljöbelastning t.ex. från bekämpningsmedel.
 • Näringsmässig obalans t.ex. för lite grönt och frukt och för ensidig kost,"junk food".
 • Brist på vitaminer, mineraler och aminosyror.
 • Förkylning, influensa, magsjukdomar och andra infektioner t.ex.svampinfektion.
 • Köld- och värme påverkan.
 • Starkt solljus.
 • Menstruation hos kvinnor.

Herpes simplex är ett växande hälsoproblem i den västliga världen, kanske p.g.a. ett ökat arbetstempo, ökad sexuell aktivitet med byte av partners och mindre bruk av kondom, i och med ökad användning av p-piller. Man vet ännu inte hur många som bär på smittan. 80% av fallen i den västliga världen beror på utbrott på könsorganen. I USA räknar man med att upptill 40% har återvändande herpesinfektioner och i flera europeiska länder räknar man med att omkring 50% har eller har haft herpesinfektion.
En del forskare menar att herpesvirus kan utgöra en dold faktor och orsak till en lång rad sjukdomar som t.ex. migrän, munslemhinnesinfektion, blåskatarr, hjärnhinne-, lever- och ryggmärgsinflammation. Därför harendel forskare föreslagit att hålla virus i ave med aminosyran lysin, för attförsvaga den permanent.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: