Språk
Sök

Influensa

Akut virussjukdom i övre och nedre luftvägar med hög feber, frossa, huvudvärk, torrhosta och muskelsmärtor i hela kroppen. Influensa orsakas av ett RNA-virus som ändrar sig från år till år, så man inte uppnår varaktig immunitet.

Influensa är en epidemisk sjukdom och utgör en risk för äldre, försvagade personer med andningsproblem.
Det finns tre typer influensavirus, A, B och C. De vanligaste mest utbredda och svåra epidemier är av A-typen. Antigenerna i influensa A virus har en anmärkningsvärd förmåga till att ändra sig från år till år så man inte kan vaccinera en gång för alla.
Världshälsoorganisationen, WHO, samlar in information från hela världen om pågående epidemier och de implicerade virustyper, således att det i god tid kan framställas vaccin mot nya undertyper.
Pandemi
En pandemi är framkomst av ett nytt influensavirus som därför ingen har utvecklat immunitet mot, och som resulterar i flera samtidiga epidemier över hela världen med ett stort antal smittade som följd.
Epidemi-faser

  • Fas 1: Influensavirus finns hela tiden hos deras värddjur, men i fas 1 har dessa djur så vitt man vet inte smittat människor.
  • Fas 2: Influensavirus från tama eller vilda djur har smittat människor. Förutsättningen för en pandemi, där virus sprids till många länder, är nu närvarande.
  • Fas 3: Influensavirus från djur har smittat människor, men spridning mellan människor är sporadisk och begränsad. Smitta kan förekomma vid tätare kontakt mellan smittade djur och människor, och från människa till människa vid tät, obeskyddad kontakt.
  • Fas 4: Här smittar människor andra människor. Smittan har nått en nivå där influensan är i stånd till att sprida sig till en större befolkningsgrupp, vilket ökar risken för en pandemi.
  • Fas 5: Smittan har spridit sig till personer i minst två länder. Risken för en pandemi stiger därför betydligt. I fas 5 bör länderna förbereda sig på en möjlig pandemi.
  • Fas 6: Är en pandemi, dvs. smittan har spridit sig till minst ett land utöver kriterierna nämnt i fas 5. I fas 6 är epidemin igång med att bli global.

D-vitamin mot influensa
Det är nästan bara i vintermånaderna som influensa uppträder. En obekräftad teori går ut på att när influensa i högre grad smittar om vintern, beror det på att viruset ligger i dvala i kroppen och aktiveras exempelvis av brist på D-vitamin under vinterhalvåret, då det är mindre sol.

En annan teori förklarar fenomenet med att viruset förblir hängande i luften längre när det är kallt och torrt, varemot det snabbare faller ner till jorden med luftens mikroskopiska vattendroppar vid hög luftfuktighet. Det stämmer bra överens med att influensavirus bäst sprids vid en temperatur på 5 grader celsius och en relativ luftfuktighet på 20%.
Influensaepidemier börjar ofta rätt plötsligt och antalet sjuka ökas de efterföljande veckorna. Efter 2-3 månader är epidemin i regel förbi. Under en epidemi kan många ha blivit smittade med influensavirus utan att vara sjuka. Det är speciellt barn, äldre samt människor med ett svagt immunförsvar som får symptomgivande influensa.
Smittan med influensavirus föregår oftast vid droppsmitta från hostande och nysande människor med influensa. Hand till hand och annan personlig kontakt kan också smitta. Inkubationstiden - tiden från smitta till symptom - är från 18 till 72 timmar.
När viruset har kommit in i luftvägarna invaderar de kroppsceller och tvingar dessa till att producera nya virus. När cellen i loppet av 4-6 timmar är fylld med virus, brister den och sänder nya virus ut i blodet, varifrån de går in i nya celler. Var gång en ny generation av virus kommer ut i blodet, stiger temperaturen, då feber är en av kroppens sätt att bekämpa virus på. De övriga symtomen med nysningar, hosta, huvudvärk och muskelsmärtor förvärras också. Efter hand kan kroppens immunsystem bekämpa de nya virusen, bland annat med hjälp av bildandet av antikroppar mot de angripande influensavirusen. Febern avtar och symptomen försvinner.
En okomplicerad influensa varar i regel mellan 3 och 5 dagar och de flesta är friska efter en vecka. En del, speciellt äldre kan dock vara trötta och försvagade i flera veckor efter influensan, bland annat för att kroppen tär på sina depåer av vitaminer och antioxidanter under sjukdom.
En vanlig komplikationvid influensa är lunginflammation, som kan vara betingad av själva viruset eller orsakat av bakterier som angriper de av influensan försvagade människorna. Risken är större om den influensadrabbadeförut har haft lungsjukdom.
Det kan vara svårt att skilja influensa från en annan mikroorganism, Mycoplasma pneumonia, dom också har tendens till att ge lunginflammation, men i motsättning till influensa kan behandlas med antibiotika.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: