Språk
Sök

Influensa

Akut virussjukdom i övre och nedre luftvägar med hög feber, frossa, huvudvärk, torrhosta och muskelsmärtor i hela kroppen. Influensa orsakas av ett RNA-virus som ändrar sig från år till år, så man inte uppnår varaktig immunitet.

Man bör söka läkare om man får ont i bröstet, får andningsproblem, blir hes eller hostar upp gulgrönt slem.
Acetylsalicylsyra avråds till unga människor p.g.a risken för utveckling av Reye's syndrom, som ger kräkningar, leverskador, för lågt blodsocker samt skador på centralnervsystemet. Dödligheten är 50% vid detta syndrom.
Använd så lite kemisk medicin som möjligt då medicin hämmar immunförsvaret.
Är man allergisk mot acetylsalicylsyra-preparat (Aspirin), bör man inte inta Älggräs (Filipendula ulmaria) och pilbarn (Salix alba). Malört (Artemisia absinthium) bör inte tas vid graviditet.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: