Språk
Sök

Första Sidan / Hälsoproblem / Blodproppar, generellt

Blodproppar, generellt

Kan vara av olika slag som täpper igen kärl. Oftast koagulerat blod. Sitter det fast i kärlväggen kallas det en trombos. Transporteras de runt i blodomloppet kallas det emboli. Embolier kan också vara luftbubblor, fett och vätska.

Blod har som bekant förmågan att kunna levra sig och koagulera. Det är praktiskt när vi t.ex. skär oss, men inte alltid så praktiskt när det händer inuti i ett blodkärl.
Blodets koaguleringsprocess är komplicerad och några detaljer i denna kedjereaktion vet man fortfarande inte särskilt mycket om.
Blodets förmåga att koagulera och bilda proppar kan vara förhöjt hos vissa som följd av för många och felaktiga fettämnen i maten, men det kan också bero på andra typer av sjukdomar.
Generellt kan vilken som helst skada eller förändring i kärlväggen starta en kedjereaktion där det läggs ett lager av plack som skyddande cement över skadan så att det bildas en utbuktning på kärlväggen. Ett sådant plack är oftast en blanding av blodplättar, döda vita blodkroppar, härsket kolesterol, fett och kalk och är vad man kallar "åderförkalkning".
Plackbildning medför flera saker: Blodkärlet blir snävare och stelare. På grund av försnävringen kan mindre blod passera per tidsenhet, vilket gör att blodtrycket stiger. Därutöver skapas turbulens i blodströmmen, vilket hjälper till att framprovocera blodets koaguleringsprocess samtidig som själva åderförkalkningen kan avspärra hela blodkärlet.
Även luft kan orsaka tromber. Det kan man se t.ex. i samband med dykarsjuka, där luft, och speciellt kväve, utlöses som små bubblor i blodet när trycket faller för snabbt.
När blodet hindras från att komma frampå grund av en propp dör den vävnad som blodet skulle förse med syre och näring.
Faktorer som ökar risken för blodproppar:

 • Dehydrering (för lite vätskeintag)
 • Närvaro av många fria radikaler
 • Frånvaro av antioxidanter
 • Plackbildning, d.v.s. åderförkalkning
 • Stresshormoner
 • För högt blodtryck.
 • Åderinflammation (flebitis) - ofta framkallat av ett starkt försvagat blodomlopp
 • Åderknutar
 • P-piller eller hormonbehandling sammanfallande med övergångsåldern
 • Tungmetallbelastning från t.ex. tobaksrökning
 • Övervikt
 • Långvarigt sängliggande
 • Brist på motion
 • Kroppsskada eller operation

Snabbt tryckfall (dykarsjuka)
En blodpropp som lösgör sig och flyter med i blodströmmen för att därefter kilas fast på ett annat ställe där blodkärlet är snävare, kallas en embolus.
Några blodproppar är övergående. De upplöses igen efter några minuter eller timmar och efterlämnar oftast inte några men. Dessvärre är dessa ofta en förvarning om vad som komma skall, möjligtvis flera och allvarligare blodpropppar.
Symptomen som kommer efter en blodpropp beror på deras storlek och placering. En blodpropp i hjärnan kallas ett slaganfall (stroke). Sitter blodproppen i hjärnans vänstra sida, uppstår symptom i kroppens högra sida och omvänt. Det beror på att de flesta hjärnnerver som byter kroppshalva i ryggmärgen.
En blodpropp i hjärtat kallas en koronartrombos: här.
En blodpropp i benet kan sitta i en artär eller i yttre eller djupa vener. Om proppen sitter i en djuptliggande ven sväller benet upp eftersom tillfört blod inte längre kan ledas i retur mot hjärtat. Muskeln blir öm och feber uppstår.
En blodpropp i en yttre ven kan bero på åderinflammation och är mindre allvarlig. Dels är risken för att den lossnar och bildar en propp på ett mer allvarligt ställe liten och dels kan blodet ofta hitta alternativa vägar förbi proppen. Ett mycket allvarligt tillstånd uppstår om blodproppen sitter i en artär; foten blir då plötsligt kall och gör mycket ont. Det kräver ögonblicklig inläggning på sjukhus.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: