Språk
Sök

Första Sidan / Hälsoproblem / Gikt och reumatism

Gikt och reumatism

Gikt eller reumatiska sjukdomar är en samlad beteckning för olika sjukdomar i leder, bindvävnad, muskler och senor. Här nämns de vanligaste typerna. Sök även på Artros, Ledgångsreumatism och Urinsyregikt.

Det finns mer än 100 olika sjukdommar som passar in på ovannämnda mycket breda definition av gikt. Att flera av dem är besläktade ser man på det faktum att många personer som får gikt efter en infektion eller lider av Bechterews sjukdom, Reiters sjukdom, psoriasisgikt, gikt i regnbågshinnan eller barngikt är födda med vävnadstyp-genen HLA-B27.
Vissa giktåkommor uppstår under eller efter en infektion som gör att immunsystemet börjar angripa den egna vävnaden, t.ex. ledbrosket. Det kallas en autoimmun reaktion. De mikroorganismer som oftast är inblandade i detta är Klamydia, Salmonella, Campylobacter och Yersenia.
Vidare har andra sjukdommar gikt eller giktliknande åkommor som sekundära symtom.
Några giktsjukdommar behandlas i separata avsnitt under "Hälsoproblem", medan andra inte omtalas. Bland exempel på giktsjukdommar i bredare förståelse kan nämnas:
Giktfeber - Febris rheumatica
Åkomman börjar med en halsinfektion där streptokocker orsakar feber, smärtor och inflammation efter att halsinfektionen har lagt sig. Symtomen kan flytta från led till led med få timmars intervall. Det är speciellt de större lederna som angrips, men även hjärtat kan ge symtom p.g.a. inflammation. I vissa fall leder infektionen till att immunsystemet felkodas och börjar angripa kroppens egen bindvävnad. Efterverkningar av giktfeber ledde tidigare ofta till döden. Det berodde på sammandragningar i hjärtklaffarna p.g.a. ärrbildningar. det är i synnerhet barn och yngre som drabbas av giktfeber, men efter framkomsten av antibiotika är sjukdommen numer dock sällsynt.
Muskelgikt - myoser
Olika muskel- och ledsmärtor kan uppstå när musklerna överansträngs. Det sker i särskild grad vid s.k. statiskt muskelarbete där musklerna hålls spända under längre tid. Den mjölksyra som lagras i musklerna kan inte komma vidare, och ger de nämnda symtomen. Det är en klininsk erfarenhet hos flera behandlare att brist på viktiga essentiella näringsämnen i hög grad förvärrar problemet.
Bechterews sjukdom - Spondylitis anchylopoetica
Ärftlig sjukdom av okänd härkomst, som i första hand drabbar yngre män. En inflammation i ryggradens ledband och ledkapslar sprider sig och leder efterhand till att ryggkotor växter ihop. Vanligtvis drabbas inte den översta delen av ryggraden. Åkomman är dock ytterst smärtsam, speciellt om natten. Den kan uppträda som komplikation vid psoriasis och Crohns sjukdom.
Scheuermanns sjukdom
Föekommer främst hos pojkar runt puberteten. Åkomman beror på ett fel i ryggkotornas växtzoner och leder till kutryggighet och ev. kroniska ryggsmärtor. Sjukdommen upphör när kroppen är färdigväxt, men ryggen förblir kutig och eventuella symtom av sjukdommen försvinner inte av sig själv.
Sklerodermi
En bindvävnadsinflammation av okänt ursprung som ger ärrbildningar som medför att de minsta blodkärlen, kapillären, i de drabbade områderna blir snäva och mister sin elasticitet. Alla organ drabbas, men ofta går den mest ut över hud och matstrupe. Sjukdommen antas bero på störningar i immunsystemet p.g.a. virusinfektion eller olika förgiftningar.
Reiters sjukdom - Arthritis urethritica simplex
Åkomma som ger inflammation i urinrör, ögon och leder. I en del fall drabbas även andra delar av kroppen av inflammation.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: