Språk
Sök

Första Sidan / Hälsoproblem / Övergångsålder

Övergångsålder

Kvinnors övergångsålder är den period då menstruationen upphör. Det sker i ca 48-58-års åldern. De flesta upplever en del obehagliga symptom i denna period, då binjuren ska överta en stor del av könshormonproduktionen.

Övergångsåldern har flera namn. Den kallas också menopausen eller klimakteriet, och är en normal hormonell omställningsfas i en kvinnas liv, som utgör de år eller månader som ligger före och efter den sista menstruationen och därmed avslutningen av en kvinnas fortplantningsduktighet.
Östrogennivån faller, och hormonproduktionen i äggstockarna avtar, blir oregelbunden och upphör till sist. Menstruationen blir långsamt mer oregelbunden och slutar när äggstockarna upphör att fungera. Perioden börjar vanligtvis omkring 50 års åldern, men kan också börja vid 40 eller vänta ända tills 58 års åldern. Övergångsåldern kan vara från ett halvt år ända till tre år.
Hormonet DHEA, som speciellt produceras i binjurarna, blir viktigare i takt med att östrogenproduktionen faller. Insulinresistenta personer kan riskera större hormonproblem, om inte DHEA nivån fås på plats genom motion och en koständring.
Ju bättre den inbördes balansen är mellan könshormonerna, desto långsammare kommer sänkningen av hormonnivån att vara, och desto färre obehagliga symptom kommer att uppstå. Underskott av progesteron och östrogen och förändring i förhållandet mellan dessa samt hjärnans överproduktion av styrande hormoner kan i denna period ge symtom som:

 • Blödningsstörningar, värmesvallningar, huvudvärk och hjärtklappning.
 • Yrsel, trötthet, frysanfall, kalla händer och fötter.
 • Uttorkning av slemhinnor, torrhet, klåda eller brännande känsla i slidan.
 • Samlagssmärtor, eventuella mindre blödningar efteråt eller minskad sexlust.
 • Tunnare hud, håravfall och sömnbesvär.
 • Matsmältningsbesvär, viktproblem, och ämneomsättningsstörningar.
 • Ofta förekommande blåsinfektioner och inkontinens.
 • Ledsmärtor samt benskörhet.

Dessutom kan det uppstå:

 • Humörsvängningar och irritabilitet.
 • Oro, ångest och nedtryckthet.
 • Nervositet, glömska och bristande koncentration.
 • Mindre självtillit och nedtryckthet och man kan ha lätt för att falla i gråt.

När östrogennivån faller
När östrogennivån faller ger kroppen svar med värmesvallningar. De är ofta de första tydliga symptomen på begynnande övergångsålder. Hudens temperatur stiger 3-4 grader, blir röd, varm och svettig, speciellt i ansiktet och på halsen.

En värmesvallning kan vara några sekunder och upp till en halv timme, i genomsnitt dock i tre minuter. Efter en värmesvallning kan man få kalla rysningar, kanske också huvudvärk och hjärtklappning. Värmesvallningar är mest obehagliga de första par åren efter den sista menstruationen. När kroppen vänjer sig vid en nedsatt östrogennivå brukar värmesvallningarna som regel avta.
Det är ganska vanligt med minskad sexlust. Slidtorrhet p.g.a. bristande östrogen kan också upplevas både före, under och efter övergångsåldern, vilket kan göra det smärtsamt att ha sex. Hälften av de kvinnor som är i övergångsåldern upplever dessutom också ofta förekommande blåsinfektioner.
Speciellt äldre kvinnor i väst har risk för att utveckla benskörhet, osteoporos. Sjukdomen har många orsaker, av vilka många handlar om kost. En av dem verkar vara brist på aminosyran lysin. Undersökningar har visat att personer med benskörhet genomgående har låga lysinvärden. Blybelastning är dessutom en av orsaksfaktorerna vid osteoporos.
Sedan 1940-talet har man i den västvärlden sett övergångsålderns besvär som en östrogenbristsjukdom, och man har därför behandlat symtomen konventionellt med östrogen och senare kombinerat med progesteron.
Ett samhälles sociala och kulturella syn på kvinnors värde i förhållande till hennes ålder verkar bidra väsentligt till att det uppstår symtom p.g.a. övergångåldern: en negativ samhällssyn ger allmänt fler besvär och en positiv färre eller inga.

Maya-indiankvinnor som har en positiv syn på övergångsåldern som nu befriar dem från ansvar för barn och ger dem mer respekt p.g.a. ålder och mognad känner inte till värmesvallningar, och de lider inte av benskörhet eller av andra av de fysiska klimakteriesymtom som är kända i västvärlden, trots att deras hormonnivå motsvarar hormonnivån hos kvinnor med klimakterieproblem i USA. 65-80% av de amerikanska kvinnorna i samma ålder får upprepade värmesvallningar.
Övergångsåldern antyder en övergång till ett nytt liv för kvinnan, som nu är färdig med barnafödande och uppfostran. Perioden kan bli en värdefull tid till personlig förnyelse och växt, där man har möjlighet att utforska andra sidor av sig själv och livet, om man prioriterar mera tid och fokusering på sig själv.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: