Språk
Sök

Första Sidan / Hälsoproblem / Tungmetallförgiftning

Tungmetallförgiftning

Tungmetaller är egentligen alla metaller med en densitet större än järns. I praxis är det de icke-livsviktiga metaller som också är giftiga, dvs. aluminium, arsen, bly, kadmium, kvicksilver och palladium.

Tungmetallupphopning i kroppen medför olika giftverkningar där bl.a. viktiga enzymfunktioner förstörs. De verkar som fria radikaler och lägger därför beslag på många av kroppens antioxidanter.
Personer som har ett underskott av vitaminer och mineraler upphopar flera tungmetaller än personer som inte saknar vitaminer och mineraler. Tungmetaller tvingar essentiella mineraler ur sina funktioner i kroppens ämnesomsättningsprocess. Exempel: Kadmium tvingar ut zink. Bly tvingar ut zink och kalcium och Arsen tvingar ut fosfor. Skadorna blir mindre när kroppens mineraldepåer är fulla.
Tungmetaller i miljön är involverade i ett otal av de sjukdomar vi idag benämner som civilisationssjukdomar, men tungmetaller är också inblandade i andra allvarliga sjukdomar och åkommor. Det rör sig om depressioner och andra mentala åkommor, virus- och svampinfektioner, autoimmuna sjukdomar och allergiska åkommor. Ett av de mindre, men vanligaste symptomen vid upphopnig av tungmetaller i kroppen är kronisk trötthet.

Ett sätt att testa om en given kur ökar utskiljningen av tungmetaller är att mäta mängden i urinen före och under kuren. Om inte urinens tungmetallinnehåll ökas under kuren, är den verkningslös.
Aluminium (Al)
Vi utsätts för mindre mängder från köksredskap av aluminium, aluminiumpapper, bakpulver och deodoranter. Därimot kan man få större mängder genom regelmässigt intagande av vissa medicinska preparat mot förhöjd magsyra. Aluminium upphopas speciellt i hjärna, sköldbroskkörteln, lever, lungor och ben.
Symptomen på aluminiumsförgiftning är inlärningsbesvär, dåligt minne och demens. Upphopningar förvärrar benskörhet.
Arsen (As)
Arsen är giftigt och arsenförbindelser är cancerframkallande. Arsenik är en arsenförbindelse (arsentrioxid - As03) och är som bekant giftig. Metallisk arsen kan finnas i några insekt- och skadedjursbekämpningsmedel. Arsen användes tidigare för att impregnera trä och det görs möjligtvis fortfarande på några håll i världen. I naturen kan vilda svampar ibland innehålla större mängder arsen.
Symptomen på arsenforgiftning är trötthet, håravfall, nedsatt smärttröskel, inflammation i magslemhinnan, mörka hudfläckar och förhöjd cancerrisk.

Paradoxalt nog har arsenik- tillsammans med A-vitamin- visat sig kunna hämma återfall av akut promyelocytisk leukemi (APL).
Bly (Pb)
Bly finns i jorden längs vägar förorenade av de blyförbindelser man tidigare tillsatte bensin. Här kan det upptas av grödor. Tidigare också använt i trycksvärta, hagel, vattenrör, färg och kosmetika. Bly används fortfarande i bilbatterier och i bromsanläggningar var de frigörs som damm. Det upphopas speciellt i njurar, ben, nervsystemet, röda blodkroppar och i foster.
Symptomen på blyförgiftning är hyperaktivitet, blodbrist, njurskador, led- och magsmärtor. Blyförgiftning kan vara involverat i intelligensnedsättning, depression och avikande beteende härunder kriminalitet.
Kadmium (Cd)
Kadmium är neurotoxiskt, d.v.s. att det skadar nervsystemet. Den största källan till kadmium kommer från cigarettrök. Det är kadmium som ger cigarettrök dess blå färg. Det upphopas speciellt i lungor, lever, njurar och ben.
Symptomen på kadmiumforgiftning är förhöjt blodtryck, njurskador, inlärningssvårigheter, nedsatt resistens mot mikroorganismer, benskörhet, nedsatt aptit och smak.
Kvicksilver (Hg)
Både oorganiskt och organiskt kvicksilver gör skador på nervsystemet, men organiskt kvicksilver är mest giftigt. Bakterier kan ändra oorganiskt kvicksilver till organiskt. Den mest utbredda källa till kvicksilver i kroppen kommer från tandamalgam som innehaller ca. 50% kvicksilver. Fisk - speciellt de feta - innehåller en del kvicksilver. Några få vaccin har fortfarande tillsatt spårmängder av kvicksilver. Det upphopas speciellt i nervsystemet, njurar och i foster.
Symptom från kvicksilverforgiftning är metallsmak i munnen, koncentrations- och minnesproblem, nedsatt sköldbroskkörtelsaktivitet, demens och andra åkommor relaterede till nervsystemet.
Palladium (Pd)
Finns i bilars avgaser och ingår som legering i tandproteser och i keramikkronor. Deras innehåll av palladium varierar fran 15 - 80%.
Symptomen på palladiumforgiftning är t.ex.: ögonproblem, håravfall, hudproblem, kronisk bronkit, brännande tunga, depression, ämnesomsättningsstörningar, smärtor i käkar, öron och leder, förstorad sköldbroskkörtel, mag-tarm problem samt nedsatt leverfunktion.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: