Språk
Sök

Yrsel

En känsla av att inte kunna hålla balansen, att omgivningarna rör sig i förhållande till varandra. Symptomen kan vara illamående och eventuellt kräkningar. I dessa fall kan orsaken ofta sökas i det inre örat.

Det finns många former av yrsel, som är ett symptom. Det är alltid viktigt att söka efter orsaken till ett symptom och inte bara behandla det. Yrsel utlöses från lilla hjärnan, där både synintryck, hörselintryck samt signaler från tryckpunkter under huden samarbetas till en kunskap om, var kroppen befinner sig i rummet.
Med åldern kan dessa intryck försvagas. Synen är kanske inte så bra längre och inte hörseln heller. Nervsignalerna från tryckpunkterna under fötterna och från händerna när man använder käpp eller rollator är kanske heller inte så starka. Så blir lillhjärnan osäker och sänder yrselsignaler. Själva lilla hjärnan kan också vara drabbad av sjukdom. Yrsel uppstår mest hos äldre människor.
Yrsel visar sig som en känsla av obalans, att man snurrar runt medan allt omkring en står stilla eller att allt omkring en snurrar runt, medan man själv står stilla. Yrselanfall kan vara lättare eller kraftigare och kan leda till att man förlorar balansen och att man till och med svimmar.

Vätskebrist, stress, lågt blodsocker och ämnesomsättningsproblem, som t.ex. sköldkörtel-sjukdomar kan vara orsaken till yrsel. Dessutom kan förkalkning i pulsådrorna till hjärnan ge yrsel. Det ses mycket typiskt när pulsådern till bakre delen av hjärnan och lillhjärnan blir förkalkad eller den blir sammantryckt av förkalkning i halskotan, som pulsådern går igenom. Man blir typiskt yr när man tittar uppåt.
En annan vanlig orsak till yrsel är biverkningar av medicin. Många lider av yrsel på grund av att man använder smärtstillande medel - speciellt morfin och nerv- och sovmedicin men också medicin mot hjärt- och kretsloppssjukdomar, mot gikt och mag-tarmsjukdomar m.m. kan ha yrsel som biverkning.
Samtidigt med yrsel kan det förekomma balansstörningar, illamående och ev. kräkningar. I dessa fall skall orsaken ofta sökas i det inre örat.
Vid en speciell typs yrsel, som uppstår när man byter ställning, lägger sig eller vänder sig i sängen, kan det vara fråga om en förskjutning av de så kallade öronstenarna, en slags rester eller kristaller som ligger i det inre örat och trycker mot olika celler, alltefter vad för en ställning man intar, liggande på den ena eller andra sidan, stående upp eller på huvudet. Har öronstenarna blivit förskjutna går det fel signaler till lilla hjärnan, som så reagerar med yrselsignaler.
Yrselanfall visar sig också vid inflammationer i det inre örat eller Menières sjukdom.

Shop-Produkter

Letar du efter ett Shop-produkt kan du söka det här: