Antioxidanter förhindrar lungcancer - trots allt.

Rökare, som får i sig en mängd olika antioxidanter i kosten, minskar risken för lungcancer. Det visar en uppföljning av en världsberömd undersökning, som de sista tio åren har kunnat användas som bevis om någon har hävdat motsatsen.

Det överraskande resultatet härstammar från den s.k. ATBC-undersökningen, en finsk undersökning från 1994, som visade, att manliga rökares risk för lungcancer inte föll, men steg, när de fick stora tillskott av betakaroten - det gula färgämnet i morötter.

ATBC-undersökningen blev en chock för forskare över hela världen, som p.g.a olika djurförsök kände sig säkra på, att antioxidanter förebygger cancer. Den har sedan dess varit det viktigaste argumentet för återkommande varningar mot antioxidanter i TV m.m.

I den nya undersökningen har statistiker från det prestigefyllda amerikanska Yale University ihop med finska kollegor gått igenom 1.787 tillfällen av lungcancer. Så många av de 27.000 manliga storrökarna i ATBC-gruppen fick lungcancer inom 14 år. I den nya undersökningen mätte man inte bara en enkel antioxidant, men det samlade intag av antioxidanterne selen, E-vitamin, C-vitamin samt färgade beståndsdelar i växter, de s.k. karotenoider och flavonoider. På förhand utarbetade man ett index - det hittills mest omfattande - som i ett tal sammanfattar det samlade intaget av antioxidanter.

Det visade sig, att den femtedel av rökarna, som hade det högsta index, statistiskt sett hade ätit sig till 16 % mindre risk för lungcancer! Hos rökare, som åt mycket kött- rött kött är mycket oxiderende - var risken minskad med hela 25 %! Det understryker, att det var precis den antioxiderande effekten, som gjorde skillnaden.

Det är inte första gången, man får sådana resultat, men de är uppseendeväckande för att de härstammar från ATBC-undersökningen, som har varit ett av de viktigaste argument för att kunna varna emot antioxidanter. I två andra stora undersökningar har man funnit att risken för lungcancer är minskad med så mycket som 32 % och 68 %.

I en kommentar framhäver forskarna, att det första försökets resultater kunde bero på att, rökarna inte fick kombinationer av vitaminer m.m., men endast betakaroten. De uppmanar därför rökare till att inta ett brett spektrum av antioxidanter som skydd mot cancer.


Referencer:
1. Wright ME et al. Development of a comprehensive dietary antioxidant index and application to lung cancer risk in a corhort of male smokers. Am J Epidemiol 2004;160:68-76.
2. Yong LC et al.Intake og vitamins E, C and A and risk of lung cancer: The NHANES I epidemiologic follow-up study . Am J Epidemiol 1997;146:231-43.
Michaud DS et al. Intake of specific carotenoids and risk of lung cancer in 2 prospective US cohorts. Am J Clin Nutr 2000;72:990-7.