Arginin avvärjer hjärtinfarkt

Försök har visat att arginin kan förbättra hjärnans blodtillförsel och elektriska aktivitet efter en hjärtinfarkt.

Arginin är en aminosyra, d.v.s. en beståndsdel av protein. Det är välkänt att tillskott av isolerade aminosyror kan användas i sjukdomsförebyggande syfte och – behandling. Ny forskning pekar på att ett snabbt tillskott av arginin kan avvärja svåra följdverkningar av en infarkt.

I ett försök framkallade man en experimentell infarkt i hjärnan på ett försöksdjur. Blodströmmen och den elektriska aktiviteten registrerades i det perifera området av skadan. Då blodkärlet stängdes minskades blodtillförseln till området drastiskt och EEG upphörde.

I takt med att man sprutade in aminosyran L-Arginin, ökades blodtillförseln till området igen. Då blodtillförseln hade nått en kritisk gräns på 30 – 35% av utgångsvärdet kunde man mäta att den normala elektriska aktiviteten vände tillbaka till hjärnan.

Genom att hämma bildningen av nitrogenoxid (NO) och genom hjälp av annan teknik kunde forskarna visa att L-Argininets positiva effekt verkade genom att bilda nitrogenoxid.

Upprätthållande av blodcirkulationen till ett skadat område via bildning av nitrogenoxid är därför viktig. Nitrogenoxid har många funktioner vid en infarkt.

På grund av den bristande blodtillförseln till det skadade området frigörs glutamat och det strömmar en stor mängd kalcium i cellerna. Genom detta bildas en större mängd NO inne i cellerna. Processen är självförstärkande och som följd av detta bildas det stora mängder fria radiakaler.

Anledningen till att L-Arginin kan förbättra hjärnans blodtillförsel och elektriska aktivitet menar man är att bildningen av de stora mängderna NO i hjärncellerna förbrukar en stor del av det redan befintliga Argininet. Det är därför inte tillräckligt med L-Arginin för att cellerna ska kunna bilda tillräckligt med No i endothelet.

Genom att ge L-Arginin i dropp kunde man sannolikt förbättra den tidiga och viktiga förstahjälpenbehandling av infarkt redan i ambulansen.