Kom ihåg ditt dagliga ägg

Två nya studier tyder på att viktiga näringsämnen som bland annat finns i ägg är med till att förebygga den vanligaste förekommande typen av åldersblindhet.

När man får veta att man har en "förkalkning på näthinnan" så är det sällan en rigtig förkalkning det är fråga om.

Eller, det förekommer förkalkning, men av den artär som försyner näthinnan med blod. Oftast kallar man dock denna vanliga sjukdom AMD, "åldersbetingad maculadegeneration".

AMD är i verkligheten en degeneration av de näthinneceller som är placerade i gula fläcken (macula) i centrum av synsfälltet. Om man förlorar synen i macula så mister man alltså sin centrala syn, medan man fortfarande kan se bra perifiert. Man kan se att det är ett rum man befinner sig i, men man kan inte se det man fokuserar på precis framför sig själv, till exempel ett ansikte, en TV, en bok eller något man arbetar med. Man kan således bevara en rumsförnämmelse men man är funktionellt blind. Det är mycket störande, när man till exempel inte kan känna igen sina barn eller nära vänner när man mörer dem på gatan. Deras ansikten framstår endast som en svara fläckar.

De första tecknen på AMD är att räta linjer inte längre verkar räta, det kommer "bulor" i linjerna i en text, eller bulor i persiennerna i fönstret. Nästa steg är att man mister färgsynen, eftersom skadan sitter i macula, precis där tapparna sitter och skiljer mellan olika färger.

Tidigare har studier visat att man kan minska risken för AMD med hjälp av vissa antioxidanter. Nu har ett par nya studier väckt intresse för att man med naturliga medel kan öka näthinnans innehåll av viktiga ämnen, vilka minskar risken för AMD.

På University of Wisconsin i Madison, USA, har man som en avstickare från jätteprojektet Women's Health Initiative (en studie över för tillfället 15 år, med 161 000 deltagande kvinnor i åldern 50-79 år) undersökt 1700 äldre kvinnor och funnit, att deras täthet av maculapigment var positivt korrelerat med blodets och kostens innehåll av carotenoider så som lutein och zeaxanthin, men negativt korrelerat till diabetes och fetma.

Samtidigt har man på University of New Hamshire, USA genomfört ett interventionsförsök över 12 veckor, med 6 ägg i veckan till en grupp på 24 kvinnor i åldern 29 till 59 år.

Både lutein och zeaxanthin finns i äggula och upptas därifrån lätt i blodet för att därefter koncentreras i retina i ögat.

En grupp fick ägg med 331 mg. lutein och zeaxanthin per gula. En annan grupp fick ägg med 964 mg. lutein och zeaxanthin per gula och en tredje grupp fick ett sockerpiller dagligen som de trodde innehöll lutein och zeaxanthin.

I de båda grupper som åt ägg dagligen ökade luetin- och zeaxanthinkoncentrationerna, men inte i sockerpillergruppen. Detta är känt sedan tidigare genomförda ägg- och interventionsstudier, men i det aktuella försöket gick ett steg längre och mätte tätheten av maculapigment samt serum-kolesterol och triglycerider vid start samt efter 4, 8 och 12 veckor.

Serum-kolesterol ökade inte i någon av de två ägg-grupperna men både kolesterol och triglycerider steg signifikant i sockerpillergruppen.

Däremot steg serum zeaxanthin (inte lutein) samt, lika viktigt, näthinnans innehåll av synspigment, i äggrupperna men inte sockergruppen.

Även om det finns betydligt fler carotenoider i grönsaker som till exempel spinat föredrar författarna ägg på grund av dets goda biotillgänglighet av lutein och zeaxanthin.

Det känns bra att ännu en gång kunna slå fast, att ägg är bra. Och det smakar ju inte heller illa.


Referenser:

  1. Mares JA, Larowe TL, et al. Predictors of optical density of lutein and zeaxanthin in retinas of older women in the Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study, an ancillary study of the Women's Health Initiative. Am J Clin Nutr., 2006, 84(5): 1107-1122.
  2. Wenzel AJ, Gerweck C, et al. A 12-wk egg intervention increases serum zeaxanthin and macular pigment optical density in women. J Nutr., 2006; 136(10): 2568-2573.