Kopparförgiftning

Koppar är ett livsviktigt spårämne, men vissa sjukdommar, medicin samt överdosering i en längre tid kan medföra förhöjda kopparvärden och förgiftning.

Vi har behov för ca. 2-3 mg koppar dagligen, men för stora doser kan vålla hälsoproblem. Koppar upptas lätt i kroppen i normala fall. Utsöndringen av koppar sker huvudsakligen via lever och galla. Det utsöndras endast en liten mängd i urinen.

Koppar och zink är antagonister, dvs större isolerade tillskott av den ena mineralen "knuffar" undan den andra. Relativt låga värden av zink i kroppen ökar därför risken fär förhöjd koppar. Detsamma gör även brist på vitamin C och B3.

Det ideala förhållandet mellan koppar och zink är 1:8 i cellerna. Intagelse av P-piller höjer blodets kopparinnehåll. Vattenrör av koppar avger en del koppar, särskilt om de innehåller mjukt vatten. Hårt vatten bildar, efter relativt kort tid, en kalkhinna i rören, som minskar avgivelsen av koppar till vatten.

Koppar ingår i bildningen av hjärnans signalsubstanser, varmed kopparöverbelastning kan yttra sig i mentala och känslomässiga obalanser.

Koppar upphopas primärt i lever och hjärna. Symptom på akut kopparförgiftning är illamående, uppkastningar och diarré. Kronisk kopparbelastnng kan medföra olika neurologiska symptom, oro, depression, sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, paranoia, pms, aggression och kanske rent av kriminalitet.

Höga nivåer av koppar i blodet ses hos personer med ledgångsreumatism, livmoderknutor, lunginflammation, gallsten, astma och förkalkningar i hjärtat.

Wilsons sjukdom
Är en sällsynt åkomma, som man endast får om man ärver den från bägge föräldrarna. Den beror på ett kromosomfel, där levern inte är i stånd att utsöndra koppar till gallan. I stället upphopas det i kroppen och leder till kopparförgiftning, men ger oftast inga symtomer förrän efter minst 5 år, i några situationer först efter åtskilliga år. Obehandlad kan sjukdommen, utöver tidigare nämnda symtomer på kopparförgiftning, medföra gulsot, leverinflammation och skrumplever m.m. Ett märkbart symtom på Wilsons sjukdom är framkomsten av en roströd, såkallad Kayser-Fleischer ring i ögats hornhinna.
Obehandlad är sjukdomen dödlig.

Recommendations

Generella kostråd till sjuka och friska samt råd om en sjukdomsförebyggande livsstil finnes i biblioteket.

Den enklaste sättet att få uppskattat om man lider av kopparförgiftning är att få företaget en hårmineral analys. Det är dock inte en pålitlig metod till att avslöja Wilsons sjukdom.

Näringsämnen som hämmar kopparupphopningen i kroppen är:

  • Zink
  • Mangan
  • Molybden
  • B3-vitamin
  • C-vitamin
  • Rutin
  • Svavel - t.ex i form av svavelhaltiga aminosyror