Tungmetallförgiftning

Tungmetaller är egentligen alla metaller med en densitet större än järns. I praxis är det de icke-livsviktiga metaller som också är giftiga, dvs. aluminium, arsen, bly, kadmium, kvicksilver och palladium.

Tungmetallupphopning i kroppen medför olika giftverkningar där bl.a. viktiga enzymfunktioner förstörs. De verkar som fria radikaler och lägger därför beslag på många av kroppens antioxidanter.

Personer som har ett underskott av vitaminer och mineraler upphopar flera tungmetaller än personer som inte saknar vitaminer och mineraler. Tungmetaller tvingar essentiella mineraler ur sina funktioner i kroppens ämnesomsättningsprocess. Exempel: Kadmium tvingar ut zink. Bly tvingar ut zink och kalcium och Arsen tvingar ut fosfor. Skadorna blir mindre när kroppens mineraldepåer är fulla.

Tungmetaller i miljön är involverade i ett otal av de sjukdomar vi idag benämner som civilisationssjukdomar, men tungmetaller är också inblandade i andra allvarliga sjukdomar och åkommor. Det rör sig om depressioner och andra mentala åkommor, virus- och svampinfektioner, autoimmuna sjukdomar och allergiska åkommor. Ett av de mindre, men vanligaste symptomen vid upphopnig av tungmetaller i kroppen är kronisk trötthet.

Ett sätt att testa om en given kur ökar utskiljningen av tungmetaller är att mäta mängden i urinen före och under kuren. Om inte urinens tungmetallinnehåll ökas under kuren, är den verkningslös.

Aluminium (Al)
Vi utsätts för mindre mängder från köksredskap av aluminium, aluminiumpapper, bakpulver och deodoranter. Därimot kan man få större mängder genom regelmässigt intagande av vissa medicinska preparat mot förhöjd magsyra. Aluminium upphopas speciellt i hjärna, sköldbroskkörteln, lever, lungor och ben.

Symptomen på aluminiumsförgiftning är inlärningsbesvär, dåligt minne och demens. Upphopningar förvärrar benskörhet.

Arsen (As)
Arsen är giftigt och arsenförbindelser är cancerframkallande. Arsenik är en arsenförbindelse (arsentrioxid - As03) och är som bekant giftig. Metallisk arsen kan finnas i några insekt- och skadedjursbekämpningsmedel. Arsen användes tidigare för att impregnera trä och det görs möjligtvis fortfarande på några håll i världen. I naturen kan vilda svampar ibland innehålla större mängder arsen.

Symptomen på arsenforgiftning är trötthet, håravfall, nedsatt smärttröskel, inflammation i magslemhinnan, mörka hudfläckar och förhöjd cancerrisk.

Paradoxalt nog har arsenik- tillsammans med A-vitamin- visat sig kunna hämma återfall av akut promyelocytisk leukemi (APL).

Bly (Pb)
Bly finns i jorden längs vägar förorenade av de blyförbindelser man tidigare tillsatte bensin. Här kan det upptas av grödor. Tidigare också använt i trycksvärta, hagel, vattenrör, färg och kosmetika. Bly används fortfarande i bilbatterier och i bromsanläggningar var de frigörs som damm. Det upphopas speciellt i njurar, ben, nervsystemet, röda blodkroppar och i foster.

Symptomen på blyförgiftning är hyperaktivitet, blodbrist, njurskador, led- och magsmärtor. Blyförgiftning kan vara involverat i intelligensnedsättning, depression och avikande beteende härunder kriminalitet.

Kadmium (Cd)
Kadmium är neurotoxiskt, d.v.s. att det skadar nervsystemet. Den största källan till kadmium kommer från cigarettrök. Det är kadmium som ger cigarettrök dess blå färg. Det upphopas speciellt i lungor, lever, njurar och ben.

Symptomen på kadmiumforgiftning är förhöjt blodtryck, njurskador, inlärningssvårigheter, nedsatt resistens mot mikroorganismer, benskörhet, nedsatt aptit och smak.

Kvicksilver (Hg)
Både oorganiskt och organiskt kvicksilver gör skador på nervsystemet, men organiskt kvicksilver är mest giftigt. Bakterier kan ändra oorganiskt kvicksilver till organiskt. Den mest utbredda källa till kvicksilver i kroppen kommer från tandamalgam som innehaller ca. 50% kvicksilver. Fisk - speciellt de feta - innehåller en del kvicksilver. Några få vaccin har fortfarande tillsatt spårmängder av kvicksilver. Det upphopas speciellt i nervsystemet, njurar och i foster.

Symptom från kvicksilverforgiftning är metallsmak i munnen, koncentrations- och minnesproblem, nedsatt sköldbroskkörtelsaktivitet, demens och andra åkommor relaterede till nervsystemet.

Palladium (Pd)
Finns i bilars avgaser och ingår som legering i tandproteser och i keramikkronor. Deras innehåll av palladium varierar fran 15 - 80%.

Symptomen på palladiumforgiftning är t.ex.: ögonproblem, håravfall, hudproblem, kronisk bronkit, brännande tunga, depression, ämnesomsättningsstörningar, smärtor i käkar, öron och leder, förstorad sköldbroskkörtel, mag-tarm problem samt nedsatt leverfunktion.

Recommendations

Generella kostråd för sjuka och friska samt råd om sjukdomsförebyggande livsstil finns i biblioteket.

En hårmineralanalys ger den tydligaste bilden av upphopade tungmetaller i kroppen.

Generellt
Utrensning av tungmetaller är vanligtvis en långdragen affär. Generellt kan det hjälpa att äta protein- och fiberhaltiga födoämnen som bönor, linser, ägg, grönsaker. Ta C-vitamin i gram-doser varje dag med ett multivitamin-mineral preparat. Vitlök är också generellt bra mot tungmetaller. Det samma är grönalgen Chlorella. Stöd kroppens avgiftande organer (njurar, lever och hud) under utrensningen. T.ex. marietistel till levern, gyllenris till njurarna, schisandra både till njurar och lever och brännässla till huden. Glöm inte att dricka massor av vatten.

Man kan också utskilja tungmetaller genom att svettas. Därför kan regelmassig bastu samt sport som ger svett på pannan rekommenderas. Manuella terapiformer som zonterapi och lymfdränage och andra kan likaledes vara en hjälp under avgiftningen.

Homeopati
Homeopatiska medel mot tungmetaller kan möjligen vara en hjälp. Man har sett symptomförvärring när preparaterna tar. De tas innan måltider en eller flera gånger dagligt. Man börjar vanligtvis på en mycket låg dos och trappar langsamt upp tills den önskade dosering nås. Vid symptomförvärring trappas det homeopatiska medlet ned - ev. hålls en paus med medlet tills symptomen har klingat av - därefter återupptas kuren på lägre dos. Homeopatiska preparat bör kombineras med medel som hjälper med att utskilja tungmetallerna i urinen. Det kan vara chlorella eller annat.

Läkemedel
Svåra fall av tungmetallforgiftningar kan kräva starka kelationsmedel som administreras av läkare. Det kan vara Penicillamin eller EDTA. Dessa läkemedel binder sig till tungmetallerna varefter de kan utskiljas med urinen.

Aluminium (Al)
En utrensning bör innehålla magnesium, svavelhaltiga aminosyror och C-vitamin.

Arsen (As)
En utrensning bör först och främst innehålla B-vitaminet folinsyra. Tillskott av folinsyra reducerar blodets innehåll av arsen, genom att ändra det till förbindelser som lättare avges med urinen. Djurförsök har visat att lipoinsyra skyddar mot arsen-förgiftning. Härutöver kan svavelhaltiga aminosyror, jod och selen rekommenderas.

Bly (Pb)
En utrensning bör innehålla svavelhaltiga aminosyror, C-vitamin, E-vitamin, Kalcium, Selen, Koppar, Mangan och ev. järn. Koriander (Coriandrum sativum) och modifierad citruspektin kan också användas.

Kadmium (Cd)
En utrensning bör innehålla svavelhaltiga aminosyror, Zink, Kalcium och C-vitamin.

Kvicksilver (Hg)
En utrensning bör innehålla svavelhaltiga aminosyror, specciellt Cystin. Selen är bra och C-vitamin. Koriander (Coriandrum sativum) och modifierad citruspektin kan också användas.

Palladium (Pd)
En utrensning bör innehålla svavelhaltiga aminosyror.

Remarks

Se också Aluminiumförgiftning, Blyförgiftning, Kadmiumförgiftning och Kvicksilverförgiftning.

Relevant Articles