Boswellin - Boswellia serrata

Används mot diarré, dysenteri, lungsjukdomar, bölder och ringorm, men speciellt mot reumatiska sjukdomar, ledgångsreumatism och alla former av inflammationer.

Kommer från Indien och är sedan gammalt ett ofta använt medel i den hinduiska läkekonsten Ayurveda. Det lilla ökenträdet, vars doftande harts utan tvivel är identiskt med Bibelns virak eller myrra, fick i nyare tid det latinska botaniska namn Boswellia Serrata.
Det har använts mot diarré, dysenteri, lungsjukdomar, bölder och ringmask men speciellt mot reumatiska sjukdomar.

Alla läkeortodoxa standardmediciner mot reumatiska sjukdomar har svåra biverkningar och begränsad effektivitet. Efter att man traditionellt tillskrivit ett extrakt av den indiska plantan stor effekt och inga biverkningar, började indiska forskare undersöka om modernare analytiska metoder kunde bekräfta den traditionella uppfattningen.

Ett renodlat extrakt av Boswellia serrata visade sig hindra den nedbrytning av bindeväven som är karaktäristiskt för gikt- och reumatismförlopp och samtidigt reducera bildningen av inflammerad vävnad. Detta sker med hjälp av en biokemisk mekanism som inte liknar de steroidmedel som t.ex. kortisonbesläktade preparat, som ofta används i behandling av denna sjukdomsgrupp. Forskarna fann också att Boswellin fungerar bättre och var mindre giftigt än de kända medlen Ketopropfen, Indomethacin, Phenylbutazon och acetylsalicylsyrepreparat som t.ex. Aspirin.

I ljuset av denna forskning beslutade de indiska myndigheterna att tillåta marknadsföring av en specificerad produkt, innehållande 150 mg boswellinsyra intaget tre gånger dagligen. En lång rad andra undersökningar av medlet följde efter detta initiativ. Man företog bl.a. - troligen för att utesluta placeboeffekt - en rad djurförsök, som klart har visat att medlet inte har de biverkningar som normalt belastar giktmedel: inga skador på centralnervsystemet eller blodomloppet och inga sekundära lesioner har iakttagits vid användning av Boswellin.

Alla studier har inte varit djurexperiment. Patientundersökningar har visat att Boswellin förbättrar blodtillförseln till giktskadad vävnad och återupprättar funktionsdugligheten i kärlvävnad som skadats av kramper. I en 4-veckors undersökning av 26 patienter med ledgångsreumatism i knät var resultaten bättre än med läkarortodox normal behandling.

Ett annat kliniskt prov gjordes vid den ortopediska avdelningen vid Government Medical College i Jammu i Indien med patienter som antingen var sängliggande eller så våldsamt förkrympta av sin sjukdom att de inte var i stånd till att företa normala aktiviteter. 122 av dessa 175 patienter med reumatoid artritis visade en märkbar förbättring efter 2 till 4 veckors behandling med Boswellin. Ingen av dessa patienter beklagade sig över obehagliga biverkningar och forskarna konkluderade att de var nöjdare med denna form av behandling än med den tidigare ortodoxa läkarbehandlingen.

Framtidens giktbehandling kommer att domineras av naturliga biverkningsfria växtmedel som Boswellin som redan i en lång rad undersökningar visat sin överlägsenhet över vanliga läkeortodoxa mediciner.

Dosering
Standardiserat extrakt: 200 - 400 mg dagligen.